Careers

Don't wait for opportunity. Create it.

We are Family

Tanasan Systems เป็นมากกว่าผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรามุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานทุกด้าน หากคุณเป็นคนที่สนใจในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องการพัฒนาทักษะการทำงาน เราพร้อมให้โอกาสสำหรับทุกคน มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร เราทำงานแบบมืออาชีพ สนับสนุนให้ทีมงานทุกคนได้แสดงและพัฒนาความสามารถ รวมถึงเติบโตตามสายงานที่ถนัดอย่างรวดเร็ว

careerspic01 e1536737278545 - Careers

เรากำลังขยายทีมงาน เพื่อสร้างความท้าทายใหม่ๆ

แม้ว่า Tanasan Systems ของเรา จะดำเนินงานมานาน เรายังคงมีภารกิจในการขยายขอบเขตให้ทั่วถึง ครอบคลุมในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างไม่มีขีดจำกัด พัฒนาประสบการณ์ใหม่ที่นำสมัย รวมไปถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะโลกไม่หยุดหมุนเราจึงไม่หยุดพัฒนา

Skill Development

Education & Training
Developmantal Experiences
Resources & Tools

สวัสดิการดีๆ สำหรับทุกตำแหน่งงาน

– พิจารณาปรับเงินเดือน ตามผลงาน ประสบการณ์ และความสามารถ
– โบนัสปลายปี
– ผลงานดี เงินเดือนปรับขึ้นเร็ว เลื่อนตำแหน่งเร็ว
– Long Service Award
– ค่ารักษาพยาบาล+เงินช่วยเหลือตามโอกาส
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามเงื่อนไขและความเหมาะสม
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
– งานเลี้ยงสังสรรค์ภายในตามโอกาส
– กิจกรรมสันทนาการ/กีฬาภายใน
– Personality Training สนับสนุนค่าศึกษาเล่าเรียน คอร์สอบรม สัมมนา
– ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ