Careers

We are family.

We are Family

Tanasan Systems เป็นมากกว่าผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรามุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานทุกด้าน หากคุณเป็นคนที่สนใจในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องการพัฒนาทักษะการทำงาน เราพร้อมให้โอกาสสำหรับทุกคน มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร เราจึงทำงานแบบมืออาชีพ แต่เป็นกันเอง และมุ่งมั่น สนับสนุนให้ทีมงานทุกคนได้แสดงความสามารถ พัฒนาความสามารถ และเติบโตตามสายงานที่ถนัดอย่างรวดเร็ว

เรากำลังขยายทีมงาน เพื่อสร้างความท้าทายใหม่ๆ

          แม้ว่า Tanasan Systems ของเรา จะดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมานาน เรายังคงมีภารกิจในการขยายขอบเขตของระบบงานให้ทั่วถึงและครอบคลุมในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากที่สุด พัฒนาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่นำสมัย รวมไปถึงประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้สูงสุด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่เคยหยุดพัฒนา

Skill Development

Education & Training
Developmantal Experiences
Resources & Tools

สวัสดิการดีๆ สำหรับทุกตำแหน่งงาน

– พิจารณาปรับเงินเดือน ตามผลงาน ประสบการณ์ และความสามารถ
– โบนัสปลายปี
– ผลงานดี เงินเดือนปรับขึ้นเร็ว เลื่อนตำแหน่งเร็ว
– Long Service Award
– ค่ารักษาพยาบาล+เงินช่วยเหลือตามโอกาส
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามเงื่อนไขและความเหมาะสม
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
– งานเลี้ยงสังสรรค์ภายใน หรือ กิจกรรมเฮฮา ตามโอกาส
– กิจกรรมสันทนาการ/กีฬาภายใน
– Personality Training สนับสนุนค่าศึกษาเล่าเรียน คอร์สอบรม สัมมนา
– Skill Training
– ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ