ALL IT SOLUTIONS AND SERVICES

Tanasan systems

ดำเนินธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จึงได้รับความไว้วางใจ
ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

WHAT WE DO

พัฒนาเว็บไซด์และระบบงานข้อมูลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

บริการให้คำปรึกษาในการออกแบบ จัดหา และติดตั้ง เครื่องแม่ข่าย (Server), ระบบเครือข่ายมีสาย/ไร้สาย (Network systems), เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Client), โปรแกรมสำเร็จรูป (Software) การเลือกใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมมีความสำคัญกับการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร

บริการดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหา เครื่องแม่ข่าย (Server), ระบบเครือข่ายมีสาย/ไร้สาย (Network systems), เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Client), โปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ดูแลเครื่องแม่ข่าย (Server), ระบบเครือข่ายมีสาย/ไร้สาย (Network systems), เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Client), โปรแกรมสำเร็จรูป (Software) และระบบสารสนเทศอื่นๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงาน

ร่วมงานกับเรา

We are family

Tanasan Systems เป็นมากกว่าผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรามุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานทุกด้าน หากคุณเป็นคนที่สนใจในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องการความท้าทายเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน เราพร้อมให้โอกาสสำหรับทุกคน มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

Contact Us

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด
429/50 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์:(+66)2 931 6399 โทรสาร: (+66)2 931 6398
International Line: (+66)93 549 2464 เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์: 08.30 – 17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: หยุดทำการ