ALL IT SOLUTIONS AND SERVICES

Tanasan systems

ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน
ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ จึงได้รับความไว้วางใจ
จากหลายองค์กร ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

What we do

Web Developments

พัฒนาเว็บไซด์และระบบงานข้อมูลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Provide Solution

บริการให้คำปรึกษาในการจัดหา และติดตั้ง Personal Computer, Laptop, Software ผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงอื่นๆ การเลือกใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมมีความสำคัญกับการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร

IT Services

บริการดูแล แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ระบบเนตเวิร์ค รวมถึงซอฟต์แวร์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

System Integrator

ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบเครื่องแม่ข่ายและระบบสารสนเทศอื่นๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงาน

ร่วมงานกับเรา

We are family

Tanasan Systems เป็นมากกว่าผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรามุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานทุกด้าน หากคุณเป็นคนที่สนใจในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องการความท้าทายเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน เราพร้อมให้โอกาสสำหรับทุกคน มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

Contact Us

429/50 ถนน ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1023

โทรศัพท์:
(+66)2 931 6399
โทรสาร:
(+66)2 931 6398

เวลาทำการ:
วันจันทร์-วันศุกร์: 08.30 – 17.30
วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: หยุดทำการ